O SPOLOČNOSTI ELEKTROPŘíSTROJ S.R.O.

 

Sme výhradný zástupca pre SR pre spoločnosť Elektropřístroj, s.r.o.

- stykače, vákuové stykače

- ministykače

- tepelné nadprúdové relé

- časové relé

- vačkové spínače

- spúšťače motorov

- regulátory jalového výkonu

- stykače pre spínanie kondenzátorov

- plastové a kovové diely

 

pokračovať  na oficiálnu stránku spoločnosti EPM http://www.epm.cz/