EPM Elektrobečov s. r. o.

Pod Urpínom 4

974 01 Banská Bystrica

 

tel.: +421 48 419 01 38

mob.: +421 903 497 992

email: epmeb@epmeb.sk

 

IČO: 36 640 832

IČ DPH: SK 2022052450

bank. spojenie: 3087537356/0200

 

Spoločnosť  EPM Elektrobečov s. r. o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel SRO, vložka č. 10756/S