Domové vypínače a zásuvky výrobného družstva Obzor Zlín, sú vyrábané priamo v Českej republike. Vyrábané sú v designových radách decente, elegant, variant a retro.