Domové vypínače a zásuvky výrobného družstva Obzor Zlín, sú vyrábané priamo v Českej republike. Vyrábané sú v designových radách elegant, elegant medical, variant, decente a retro.

 

domove vyp